Zaproszenie na spotkanie PTBL

Szanowni Państwo, W najbliższym tygodniu podczas konferencji ESSKA-ESA w Krakowie odbędzie się II spotkanie PTBŁ, którego jednym z głównych celów jest ustalenie wytycznych PTBL dotyczących postępowania po pierwszorazowym zwichnięciu  stawu ramiennego. Serdecznie zapraszamy do dyskusji.  W załączeniu przesyłamy ankietę dot  PIERWSZORAZOWEGO PRZEDNIEGO ZWICHNIĘCIA STAWU RAMIENNEGO.  Prosimy o uzupełnienie i odesłanie. Wyniki ankiety posłużą do opracowania statystyk. Ankiete można również[…]

SECEC BERLIN Program

Szanowni Państwo, Czy zapoznali się Państwo już z programem konferencji SECEC w Berlinie?   http://beta.jointogethergroup.com/static/upload/ow51/events/ev139/Site/files/final_program-2208.pdf Nasi członkowie również biorą aktywny udział w zjedzie: CZWARTEK 14.09. – w sesji  OSTEOPOROTIC FRACTURES OF THE PROXIMAL HUMERUS o godz 07:55 – 08:05 dr Bartlomiej Kordasiewicz wygłosi wykład pt:   Treatment of osteoporotic proximal humerus fractures  PIĄTEK 15.09 – w[…]

Konferencja Naukowa Sports and Arthritis MSK Conference w Gdańsku 17-18/11/2017

Szanowni Państwo,  Zapraszamy na  konferencje naukową pt. Sports and Arthritis MSK Conference, odbywająca się w Gdańsku, w dniach 17-18 listopada 2017 roku pod Naszym patronatem. Konferencja jest organizowana corocznie, pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej ESSR. Wśród wykładowców są osoby z zagranicy – członkowie ESSR (USA, UK, Belgia, Włochy) oraz Polacy, w tym dr Kordasiewicz. Językiem wykładowym[…]

Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

O kwartalniku IRONS Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na[…]