Zaproszenie na spotkanie PTBL

Szanowni Państwo,
W najbliższym tygodniu podczas konferencji ESSKA-ESA w Krakowie odbędzie się
II spotkanie PTBŁ, którego jednym z głównych celów jest ustalenie wytycznych PTBL dotyczących postępowania po pierwszorazowym

zwichnięciu  stawu ramiennego. Serdecznie zapraszamy do dyskusji. 

W załączeniu przesyłamy ankietę dot  PIERWSZORAZOWEGO PRZEDNIEGO ZWICHNIĘCIA STAWU RAMIENNEGO. 

Prosimy o uzupełnienie i odesłanie. Wyniki ankiety posłużą do opracowania statystyk. Ankiete można również wydrukować i uzupełnić w formie papierowej.

Spotkanie odbedzie się w czwartek 5 pazdziernika w godzinach 10:00- 12:00– w Sali KRAKÓW hotelu Double Tree By Hilton.

Prosimy o potwierdzenie przybycia. 

PLAN SPOTKANIA PTBŁ

 1. Epidemiologia pierwszorazowego zwichnięcia przedniego stawu ramiennego.
 2. Przegląd literatury dotyczącej postępowania przy pierwszorazowym zwichnięciu stawu ramiennego w poszczególnych kategoriach wiekowych
 3. Wskazania do leczenia operacyjnego po pierwszorazowym zwichnięciu stawu ramiennego
 4. Nowe metody diagnostyki I leczenia pierwszorazowego zwichnięcia stawu ramiennego
 5. Algorytm postępowania po pierwszorazowym zwichnięciu przednim stawu ramiennego – Wypracowanie wytycznych PTBŁ.
 6. Postępowanie w pierwszorazowym zwichnięciu stawu ramiennego u pacjentów z uogólnioną wiotkością stawową.
 7. Prezentacja przypadków I dyskusja

Serdecznie zapraszamy

 

Ankieta  PTBL dotycząca postępowania przy pierwszorazowym przednim zwichnięciu stawu ramiennego.                                                                                                 

 

 1. Jaką diagnostykę obrazową stosujesz do diagnostyki po zwichnięciu.

 

n  RTG w projekcji AP

n  RTG w innej projekcji.

 1. Y
 2. Osiową panewki (West-Point, Bernageau, Stryker )
 3. Inną, jak

n  Nie stosuję

 

 1. Jaką diagnostykę obrazową stosujesz do diagnostyki po repozycji

 

n  RTG w projekcji AP

n  RTG w innej projekcji.

 1. Y
 2. Osiową panewki (West-Point, Bernageau, Stryker )
 3. Inną, jaką

n  Nie stosuję

 

 1. Jakie dodatkowe badania obrazowe stosujesz

 

n  TK

n  Artro TK

n  MRI

n  Artro MRI

n  USG

n  Inne. Jeśli tak to jakie …..

n  Nie stosuję, bo nie widzę konieczności

n  Nie stosuję, bo nie mam możliwości, ale zastosowałbym/zastosowałabym …………………

 

 1. Do repozycji zwichnięcia stosuję

 

n  Znieczulenie ogólne

 1. U dzieci
 2. U dorosłych

n  Znieczulenie miejscowe

 1. U dzieci
 2. U dorosłych

 

n  Nie stosuję znieczulenia

 1. U dzieci
 2. U dorosłych

 

 

 1. Postępowanie po repozycji

 

n  Unieruchomienie u pacjentów w wieku 14-17 lat

 1. bez unieruchomienia
 2. < 2 tyg
 3. 2-3 tyg
 4. 3-4 tyg
 5. > 4 tyg.

n  Unieruchomienie u pacjentów w wieku 18-25 lat

 1. bez unieruchomienia
 2. < 2 tyg
 3. 2-3 tyg
 4. 3-4 tyg
 5. > 4 tyg.

n  Unieruchomienie u pacjentów w wieku 25-40 lat

 1. bez unieruchomienia
 2. < 2 tyg
 3. 2-3 tyg
 4. 3-4 tyg
 5. > 4 tyg.

 

n  Unieruchomienie u pacjentów w wieku >40 rż

 1. bez unieruchomienia
 2. < 2 tyg
 3. 2-3 tyg
 4. 3-4 tyg
 5. > 4 tyg.

 

 1. Jeśli stosujesz unieruchomienie to w jakiej pozycji

 

n  przywiedzeniowej

n  rotacji zewnętrznej

n  neutralnej

 

 1. Czy stosujesz rehabilitację po pierwszym zwichnięciu stawu ramiennego leczonym zachowawczo?

 

n  TAK

 1. Jaką:
 2. A) Fizykoterapia
 3. B) Kinezyterapia
 4. C) Terapia manualna
 5. Jak długo ……

n  NIE

 

 1. W jakim czasie po niepowikłanym zwichnięciu leczonym zachowawczo zezwalasz pacjentowi na powrót do aktywności

 

n  sportowej rekreacyjnej…..

n  sportowej zawodniczej……

n  fizycznej pracy………………

 

 1. Kiedy decydujesz o leczeniu operacyjnym

 

n  Przy problemach z repozycją

 1. TAK
 2. NIE

 

n  Przy nawrocie zwichnięcia bezpośrednio po repozycji

 1. TAK
 2. NIE

n  W przypadku stwierdzenia złamania panewki

 1. NIE
 2. TAK

 

(W poniższych pytaniach dopisz technikę operacyjną, której byś użył/ użyła: Procedura Bankarta – odp A, Procedura Bone-Block odp B, Procedura Latarjet – odp C, Repozycja złamania panewki Odp D)

n Złamanie do 25% powierzchni panewki

1)     W grupie wiekowej 14-17 lat……………

2)     W grupie wiekowej 18-25 lat…………..

3)     W grupie wiekowej 26-40 lat…………….

4)     W grupie wiekowej >40 lat……………….

n Złamanie powyżej 25% powierzchni panewki

1)     W grupie wiekowej 14-17 lat…………….

2)     W grupie wiekowej 18-25 lat…………….

3)     W grupie wiekowej 26-40 lat…………….

4)     W grupie wiekowej >40 lat……………….

n  W przypadku stwierdzenia złamania szyjki kości ramiennej

1)     W złamaniu z przemieszczeniem

 1. A) TAK
 2. B) NIE

2)     W złamaniu bez przemieszczenia

 1. A) TAK
 2. B) NIE

n  W przypadku stwierdzenia złamania guzka większego kości ramiennej

1)     Z przemieszczeniem <2mm

 1. A) TAK
 2. B) NIE

2)     Z przemieszczeniem 2-3 mm

 1. A) TAK
 2. B) NIE

3)     Z przemieszczeniem 3-5 mm

 1. A) TAK
 2. B) NIE

4)     Z przemieszczeniem > 5mm

 1. A) TAK
 2. B) NIE

                                                                                                                                                

 1. Czy I jak tak to kiedy zlecasz kontrolę ambulatoryjną

 

 

n W przypadku uszkodzenia nerwu pachowego lub splotu ramiennego……………………

Jeśli tak to jakie badania zlecasz pacjentowi

 1. A) Nie zlecam
 2. B) MRI
 3. C) EMG
 4. D) TK

n  W przypadku utrzymującego się bólu po repozycji, jeśli tak to po jakim czasie……..

1)     Jeśli tak to jakie badania zlecasz pacjentowi np w celu diagnostyki uszkodzeń stożka rotatorów……………………………………………………………………………………..

2)     W przypadku uszkodzeń stożka rotatorów będącego powikłaniem zwichnięcia zalecam:

 1. A) Leczenie rehablitacyjne
 2. B) Leczenie operacyjne: naprawę stożka
 3. C) Leczenie operacyjne niestabilności
 4. D) Leczenie operacyjne stożka i niestabilności

 

3)      W przypadku utrzymującej się niestabilności powyżej 6 tygodni

 1. A) Poszerzam diagnostykę obrazową
 2. B) Kontynuuję rehabilitację
 3. C) Proponuję leczenie operacyjne

 

 

n  Czy sprawdzasz podczas kontroli stabilność stawu ramiennego

1)     klinicznie:

 1. A) TAK,
 2. B) NIE

 

2)     W metodach obrazowania

 1. A) TAK
 2. B) NIE

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *