Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

O kwartalniku IRONS
Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
Czasopismo jest indeksowane w: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów.
Index Copernicus – ICV 6,21.
Polska Bibliografia Lekarska.
ISSN: 2300-0767
Prace należy nadsyłać na adres mailowy Redakcji: redakcja@irons.com.pl
Opcjonalnie na adres mailowy Redaktora Naczelnego bądź Sekretarza czasopisma IRONS: juliusz.huber@neostrada.pl ; agnieszka_wincek@wp.pl  ”

Strona Główna

Facebook: Irons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *