IX Poznański Międzynarodowy Kurs Chirurgii Kończyny Górnej oraz I Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

W dniach 17-18 marca w Poznaniu odbył się IX Poznańskim Międzynarodowym Kursie Chirurgii Kończyny Górnej oraz I Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego był dr hab. Przemyslaw Lubiatowski oraz prof. Leszek Romanowski. Nadzór nad programem pełniła także dr Joanna Wałecka, a nad warsztatami dr Piotr Ogrodowicz i dr Marek Stawniak. Dr Ewa[…]